Om oss

Det viktigaste är att du har det bra

OM AOV

Avancerad Omsog Vård (AOV) grundades hösten 2015 och har sedan dess bedrivit hemtjänst i Örebro kommun. AOV är ett entreprenörsdrivet företag med passion för det sociala och vi arbetar för att göra livet bättre för äldre människor och personer i behov av stöd i vardagen.

För oss är det viktigt att du har det bra. Vi värnar om den familjära känslan och arbetar för
att du med behov av stöd ska få en ett bättre och enklare liv med en meningsfull vardag där du ser fram emot våra besök.

Bättre stöd får du ingen annan stans

AOV är en bild av det moderna Sverige där olika kulturer smält ihop till en syntes av det gamla samhället där familjen tog hand om varandra och det sekulära Sverige där det offentliga tar hand om folket.

Vi värnar om den familjära känslan, i samarbete med kommuner och myndigheter, och vill att äldre ska få en fin ålderdom och sista tid i livet. Vår personal är välutbildad, bryr sig om och stöttar våra kunder i stort och smått. För oss är det viktigt att veta vilka behov du har och därefter planera vilka insatser som behövs och hur tiden bäst kan användas. När tiden inte räcker till hjälper vi dig att få mer tid.

AOV är en mångkulturell verksamhet med 17 olika nationaliteter inom personalgruppen. Vi matchar de flesta språk och erbjuder stöd och kommunikation på ditt modersmål. Vi arbetar för att motverka ensamhet och det viktigaste för oss är att du har det bra!

Vår vision

Vårt huvuduppdrag är att ge äldre och andra med behov av stöd i hemmet ett gott bemötande och ett kompetent genomförande av uppdraget.

Vi har stor respekt för den enskildes integritet och att vårt uppdrag föregår i varje uppdragsgivares privata hem. Vi arbetar utan hänsyn tagen till etnicitet, kultur, religion, kön eller ålder. Varenda människa är för oss lika viktig och varje uppdrag lika betydelsefullt.

AVO bedriver sjukvård, hemvård och hemtjänst för människor med behov av stöd och sammanhang i verksamheter som i sin grundläggande inriktning tar ansvaret för människan, samhället och miljön.

Värdegrund

Varje människa är unik och varje människa har sitt eget öde. Bakom var lidande, sjukdom eller hinder, vare sig fysiskt, socialt eller psykosocialt finns en frisk kärna som vi möter med respekt. Denna friska kärna söker vi att komma till tals med medan vi utför det stöd som denna individ behöver.

Värdegrunden för AOV kan sammanfattas i följande ledord:

  •  Respekt
  •  Trygghet
  •  Delaktighet

Vår värdegrund innebär att våra kunder ska känna trygghet, alltid bli respektfullt bemötta och att de ska få rätt stöd och hjälp av god kvalitet.

Vår värdegrund bygger på den nationella värdegrunden inom äldreomsorgen som säger att äldre personer ska få möjlighet att leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Jobba med oss

Att arbeta hos oss innebär att arbeta för att någon annan ska få de bästa förutsättningar de behöver för leva ett så bra liv som möjligt och uppnå sina mål och drömmar i livet. Vi gör det möjligt genom att vara lyhörda, kompetenta, ödmjuka och professionella.

Kontakta oss om du är intresserad av att arbeta hos oss. 

 

Bli kund hos AOV

För oss är det viktigt att du har det bra.

Vi värnar om den familjära känslan och arbetar för att du ska få en fin ålderdom. Vi hjälper dig med hemtjänst och vård i hemmet samt mycket mer.  Kontakta oss om du har några frågor eller funderingar så hjälper vi dig.