LSS

Insatser inom LSS

Lagen om stöd och service

LSS ska ge personer med funktionsnedsättning det stöd de behöver för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt och leva som andra. Kommunen är skyldig att informera om lagen och se till att de personer som lagen gäller får den hjälp de behöver.

När en insats enligt LSS gäller ett barn ska kommunen ta hänsyn till vad som är bäst för barnet. Barnet ska få information och möjlighet att framföra sina åsikter, med hänsyn till ålder och mognad

Personkretsar

Lagen är en rättighets-lag med tio insatser. För att beviljas hjälp enligt LSS behöver du ingå i en av de tre personkretsarna, ha behov av sådan hjälp som insatserna ger och inte få den hjälpen på annat sätt. Insatserna enligt LSS ska ge goda levnadsvillkor.


De tre personkrestarna

  1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknandetillstånd.

  2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

  3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

De olika insatserna i LSS är:

Rådgivning och annat personligt stöd. Det kan till exempel vara information om funktionsnedsättningen och vilka myndigheter som ger stöd och insatser. Både du själv och anhöriga kan få rådgivning och stöd.

Edit

För att ha rätt till denna insats måste du behöva hjälp med grundläggande behov. Dessa är personlig hygien (duscha, gå på toaletten, tvätta dig), måltider (hjälp med att föra maten till munnen), på- och avklädning, kommunikation med omgivningen och/eller annan hjälp som kräver stora kunskaper om din funktionsnedsättning. Om du beviljas personlig assistans har du även rätt till hjälp med andra personliga behov såsom hushållssysslor, fritidsaktiviteter och umgänge med släkt och vänner.

Edit

En ledsagare kan underlätta för att kunna delta i fritids-, och kulturaktiviteter som att träffa vänner, delta i föreningsliv eller utöva sportaktiviteter.

Edit

En person att till exempel gå på bio, konserter eller fika med.

Edit

Servicen ger anhöriga och närstående avlastning för att till exempel kunna uträtta ärenden utanför hemmet. Avlösning kan ske regelbundet eller vid akuta behov alla tider på dygnet.

Edit

Det finns för dig som tillfälligt behöver vistas på korttidshem eller i korttidsfamilj antingen regelbundet eller vid akuta behov. Det kan även vara läger eller kolloverksamhet. Målet är att du ska få miljöombyte och rekreation.

Edit

Tillsynen är för ungdomar med omfattande funktionsnedsättningar i anslutning till skoldagen och under lov på ett fritidshem eller en fritidsgård.

Edit

Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar. Boendet är för barn och ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet.

Edit

Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna. Bostad med särskild service finns i tre former: gruppbostad, servicebostad och annan särskilt anpassad bostad. Du bor i egen lägenhet och får hjälp av personal.

Edit

Daglig verksamhet. En daglig verksamhet är för personer i yrkesverksam ålder som ingår i personkrets 1 eller 2, det vill säga personer som har en intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning), autism, autismliknande tillstånd eller som fått en hjärnskada i vuxen ålder, saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig.

Bli kund hos AOV

För oss är det viktigt att du har det bra.

Vi värnar om den familjära känslan och arbetar för att du ska få en fin ålderdom. Vi hjälper dig med hemtjänst och vård i hemmet samt mycket mer.  Kontakta oss om du har några frågor eller funderingar så hjälper vi dig.