Hemtjänst

När du vill bo kvar hemma

AOV utför Hemtjänst och Omsorg i hemmet dygnet runt

AOV erbjuder dig avlastning i hemmet och hjälper dig med de vardagssysslor du behöver hjälp med. Vi skräddarsyr hushållsnära tjänster utifrån dina behov och önskemål. Du väljer själv hur ofta du vill ha hjälp, allt ifrån ett enstaka tillfälle till regelbundna insatser. För oss är varje uppdrag lika viktigt.

Vi är auktoriserade av Örebro kommun. Kostnaden och räkningen för hemtjänst får du som beviljats hemtjänst, direkt från kommunen. Avancerad Omsorg Vård utför samtliga insatser som kan förekomma i ett biståndsbeslut dygnet runt alla dagar på året. Här ingår följande insatser:

Hemtjänst (SoL)

Hemtjänst är ett stöd i vardagen som finns för att möjliggöra att du kan leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt i det egna hemmet. Hemtjänst eller Omsorg i hemmet, innebär biståndsbeslutade insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Du kan få hjälp med tidsbegränsade insatser i eller utanför hemmet. 

Vilken hjälp kan du få?

Hemtjänsten beviljas av socialtjänsten och består av hjälp och stöd till en enskild person i det
egna hemmet för att möjliggöra att personen ska kunna fortsätta bo kvar hemma.
Inom hemtjänsten finns det olika tjänster som du kan få hjälp med, antingen någon dag i
veckan eller flera gånger per dygn.

Hemtjänsten är behovsprövad

Hemtjänsten är behovsprövad vilket innebär att du måste ansöka om hjälp och att en handläggare från kommunen kommer att göra en utredning och bedöma ditt behov av hjälp samt besluta vilket stöd du får. 

Det är viktigt att komma ihåg att det är behovet som avgör rätten till bistånd. Du kan med andra ord inte göra en ansökan om du inte har behov av hjälpen just då. I praktiken betyder detta att du kan behöva ansöka om hemtjänst flera gånger om ditt behov förändras. 

Om du inte är nöjd med ditt beslut har du rätt att överklaga.

Olika kommuner har olika riktlinjer och rutiner kring behovsprövning, vilket betyder att ansökningsprocessen kan se olika ut. Men enligt lagen ska du få den hjälp du behöver och du har alltid rätt att överklaga ett beslut.  

Kontakta oss om du har några frågor kring ansökan.

Vi samarbetar med Örebro kommun och har en fin dialog med kommunen kring hemtjänst vilket gör att vi har möjlighet att påverka hur hemtjänsten utformas för att göra det bättre för dig.

Bli kund hos AOV

För oss är det viktigt att du har det bra.

Vi värnar om den familjära känslan och arbetar för att du ska få en fin ålderdom. Vi hjälper dig med hemtjänst och vård i hemmet samt mycket mer.  Kontakta oss om du har några frågor eller funderingar så hjälper vi dig.