Hemstjänst

Bli kund hos oss

AOV utför Hemtjänst och Omsorg i hemmet dygnet runt

När du har fått ett beslut om hemtjänst kan du själv välja vem som ska utföra tjänsten. Det
kan antingen vara ett privat bolag eller hos kommunen. När du blir kund hos oss….

Vi är auktoriserade av Örebro kommun. Kostnaden och räkningen för hemtjänst får du som beviljats hemtjänst, direkt från kommunen. Avancerad Omsorg Vård utför samtliga insatser som kan förekomma i ett biståndsbeslut dygnet runt alla dagar på året. Här ingår följande insatser:

Hemtjänst (SoL)

Hemtjänst är ett stöd i vardagen som finns för att möjliggöra att du kan leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt i det egna hemmet. Hemtjänst eller Omsorg i hemmet, innebär biståndsbeslutade insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Du kan få hjälp med tidsbegränsade insatser i eller utanför hemmet. 

Bli kund hos AOV

För oss är det viktigt att du har det bra.

Vi värnar om den familjära känslan och arbetar för att du ska få en fin ålderdom. Vi hjälper dig med hemtjänst och vård i hemmet samt mycket mer.  Kontakta oss om du har några frågor eller funderingar så hjälper vi dig.