Målgrupp

Avancerad Omsorg Vård (AOV) arbetar med alla former av uppdrag och även för Dig med en mycket komplicerad livssituation.

Vi kan hjälpa Dig med:

➤ Hemtjänst, Socialtjänstlagen (SoL)

Hemtjänst organiseras av Örebro kommun för att hjälpa dig i Ditt eget hem – Du ska kunna bo på ett bra sätt hemma i Din egen bostad.
För att få tillgång till hemtjänst ringer Du upp Örebro kommuns servicekontor 019-21 10 00 och frågar efter en biståndshandläggare.

 

➤ Hemsjukvård, Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Du som bor hemma och inte kan ta dig till vårdcentralen behöver kommunal hemsjukvård. Beslut om hemsjukvård tas av Din vårdcentralsläkare.
Du får hjälp upp till undersköterske-, – sjuksköterske- och arbetsterapeutnivå. Sjuksköterska och undersköterska finns att tillgå dygnet runt, alla dagar.

Arbetsterapeut/sjukgymnast finns att tillgå efter överenskommelse.
Läkarinsatser ges på vårdcentral eller sjukhus. Vid utskrivning från sjukhusvård planeras hemtjänst och hemsjukvård av ett Utskrivningsteam.

Du kan fråga efter det teamet på den avdelning, där Du vårdas.