Välkomna till en personlig hemtjänst och bra sjukvård; HEMVÅRD!

Avancerad Vård Omsorg (AOV) ägs av Linnea Omsorg, ett non profit företag.

Tommy Ring, distriktssköterska, med erfarna undersköterskor ansvarar för att Du får det stöd Du behöver inom sjukvård, service, städ och ledsagning.

AOV har en formellt erkänd god verksamhet i Örebro kommun.

Dina problem kan orsakas av kroppsliga eller psykiska sjukdomar som gör att Du behöver hjälp i hemmet. Vi har särskilt fokus på neurologi; stroke, Parkinson och autismspektrumtillstånd.

Du och dina närstående får alltid en egen kontaktperson. Vi har dygnet runt-tillgänglighet.

Beslut och taxor är kommunala.

Bolaget har flera språk: Svenska, Engelska, Syrianska, Assyriska, Arabiska och Kurdiska